• TRANE

TRANE

חברת טריין TRANE , יצרנית הצ'ילרים הגדולה בעולם ,
מאפשרת ללקוחותיה בישראל לרכוש חלקים מקוריים ישירות מחברת פי.סי חץ,
החלקים המקוריים של חברת טריין TRANE , כוללים את המוצרים הבאים:

 

 

פרסוסטט לחץ שמן דיפרנציאלי , פילטר שמן פנימי , פילטר שמן פנימי , פילטר שמן חיצוני , פילטר שמן חיצוני עיבוי מים , פילטר שמן , פנימי בתוך מדחס מדגם CHHN ,
פילטר שמן פנימי , אטם לפילטר שמן , גוף חימום למדחס מדגם CHHB , פילטר קו נוזל רב פעמי , בקר תצוגה , בקר ראשי , בקר שסתומים , בקר מדחסים ,
אטם לפילטר שמן פנימי , רגש מים ליחידות עיבוי אויר , רגש עיבוי , רגש שמן , רגש מים , רגש מים ליח' סקרול , רגש גז , רגש , מתמר (שדר לחץ) גז R22 ,
מתמר (שדר לחץ) גז R407 , מתמר (שדר לחץ) , שסתום התפשטות אלקטרוני , שמן מדחסים , בקר תצוגה טאצ'  (מסך מגע ) , מחבר רגשים , שמן מדחסים ,
מנוע מעבה (רק מנוע) , כנף מעבה , מאוורר מעבה כולל כונס , מחבר לרגש \ מתמר .