• מדחס קופלנד סקרול Copeland Scroll Compressors

שרטוט למדחס קופלנד סקרול Copeland Scroll Compressors ZR-48