• מדחס קופלנד סקרול Copeland Scroll Compressors

גרף תפוקות למדחס קופלנד סקרול Copeland Scroll Compressors ZR-72