• מדחסים רוטריים

מדחס רוטרי לגז Siam Compressor Mitsubishi Electric Group Rotary RH series R-22