• מדחסים רוטריים

מדחס רוטרי לגז Siam Compressor Mitsubishi Electric Group Rotary TH series R-22