• מדחסים רוטריים

מדחס רוטרי לגז Siam Compressor Mitsubishi Electric Group Rotary NE series R-407C